Norsk English

Navigation


Great Grandmaster Liu Yun-Qiao

Stormester Liu Yun Qiao

Grunnlegger av Wu-Tan og mester i blant annet stilene Bajiquan, Piguazhang og Baguazhang.
Grandmaster Kurt Wong

Stormester Kurt Wong

Vår instruktørs shifu underviser i tradisjonell guoshu i Anchorage, Alaska.
Sifu Paolo Castaneda

Shifu Paolo Castaneda

Wu-Tans stolte tradisjon ble brakt til Oslo av Shifu Paolo Castaneda, hovedinstruktør i Oslo Wu-Tan.

Våre stilarter

I Oslo Wu-Tan undervises det i Praying Mantis Boksing.

Trening av grunnleggende teknikker

Vi trener også Chen Taijiquan, men underviser ikke Taijiquan på treningene våre for øyeblikket.

På barnetreningen lærer barna først Long Fist, før de går over til grunnleggende Praying Mantis Boksing etter en stund.

Innenfor Wu-Tan undervises det i flere forskjellige guosho-stilarter. Siden Stormester Liu ønsket å bevare de gamle kinesiske kampkunstene oppfordret han mange av elevene sine til å undervise innenfor Wu-Tan i deres respektive stilarter. Dette innebærer at pensumet til de forskjellige Wu-Tan skolene i verden kan variere noe avhengig av hvem de opprinnelig studerte under. Selv om dette er tilfelle er Wu-Tan samlet under Stormester Lius tre hovedstilarter:

Baji, pigua og bagua blir vanligvis ikke undervist offentlig, men er reservert for 'closed-door' elever.